Eskuak ordenatzeko estazioa

Eskuz sailkatzeko lantegia / bilketa estazioa 12-14 metro inguruko luzera du.
Sistema osoa irteera duen poltsikoarekin, 6 pertsonentzako sailkapen mahaia eta ikusgarritasuna.